Stavební dozor Brno, vedení stavebního deníku, řízení stavby

Provádím autorizovaný stavební dozor všech typů staveb. Pro své klienty zajistím kontrolu harmonogramu výstavby, zápis o předání a převzetí staveniště, soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení i vedení stavebního deníku.

V případě zájmu o mé služby mne neváhejte kontaktovat na uvedeném telefonním čísle. Sídlím v Brně.